آذر 17, 1398

شاید بسیاری از ما ایرانیان با وجود اینکه سالها در این کشور زندگی کرده ایم اما هنوز بسیاری از نقاط زیبا و حیرت آور تاریخی کشورمان را نمی شناسیم. تخت سلیمان که گفته می شود روزگاری پایتخت ایران اشکانی بوده است یکی از جذاب ترین نقاط تاریخی و گردشگری در ایران به شمار می آید.

در بسیاری از نوشته ها چنان آمده است که تخت سلیمان اعجاب انگیز و زادگاه زرتشت بوده است. در ادامه به شرح کامل این شهر تاریخی و آثار به جا مانده از آن، و نیز تصاویر مختلفی که گویای شرح حال امروز این مکان باستانی است خواهیم پرداخت...

صفحه3 از3